پکیج کلاس های آموزشی:

برای اطلاع از کلاس های آموزشی در زمینه هایی که در زیر ذکر شده است با شماره تماس های زیر ارتباط برقرار کنید.
• اجرای نیروگاه خورشیدی
• طراحی نیروگاه خورشیدی (ongrid)
• تعمییرات تجهیزات خورشیدی

شماره تماس :
۰۹۱۰۰۹۲۰۲۱۰
۰۹۱۰۰۹۲۰۲۰۹
۰۱۷۳۲۱۶۲۴۹۵