سرمایه گذاری در بخش استارت آپ و ایده های نو :

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا و ورود تجهیزات جدید در بازار سیستم های سولار، از دانشمندان و مخترعین و خلاقان عرصه سولارو انرژی های تجدیدپذیر خواهشمندیم برای امکان سنجی در بخش تولید و سرمایه گذاری با کارشناسان ارتباط برقرار کنند.
شماره تماس :
۰۹۱۰۰۹۲۰۲۱۰
۰۹۱۰۰۹۲۰۲۰۹
۰۱۷۳۲۱۶۲۴۹۵