احداث نیروگاه خورشیدی و بادی:

خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر
در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقا و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی کشور و به منظور صیانت از منابع انرژی فسیلی ،و محافظت از محیط زیست، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر را در راس برنامه های خود قرار داده است.

در این راستا وزارت نیرو برق حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به قیمت های تضمینی بلند مدت خریداری می نماید (20 ساله).
متفاضیان سرمایه گزاری در نیروگاه های بزرگ و نیروگاه های کوچک خانگی با تماس و دریافت مشاوره ار کارشناسان متخصص می توانند با فرآیند احداث نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه آشنا گردند.

همکاران گرامی ، برای استعلام تجهیزات نیروگاهی می توانند با متخصصان فروش زیر ار تباط برقرار کنند.

تلفن تماس:

۰۹۱۰۰۹۲۰۲۰۹
۰۱۷۳۲۱۶۲۴۹۵